Ochrona danych

Ogólne

Na podstawie art. 13 Konstytucji Federalnej Szwajcarii oraz przepisów Konfederacji Szwajcarskiej dotyczących ochrony danych (Data Protection Act, DPA) każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności, jak również do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem jej danych osobowych. Stosujemy się do tych przepisów. Dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem dispo@fischerroadcargo.ch.