Gegevensbescherming

Algemeen

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Zwitserse Bondsstaat (Data Protection Act, DPA) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. Wij voldoen aan deze bepalingen. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht of doorgegeven aan derden.

Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met dispo@fischerroadcargo.ch.