Afdruk

Contactadres

Fischer Road Cargo AG
Grindelstrasse 50
8303 Bassersdorf
Zwitserland

Handelsregistervermelding Kanton Zürich

Nummer: CHE-109.380.844

Disclaimer

Fischer Road Cargo AG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid voor dergelijke websites af. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Copyright

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto’s of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan Fischer Road Cargo AG of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de houders van de auteursrechten worden verkregen.